خانه / مواد مصرفی / Orange Scientific
لیست محصولات Orange Scientific
لیست محصولات Orange Scientific

Orange Scientific

لیست محصولات Orange Scientific

 

شرح کالا مشخصات کدکالا تعداد در کارتن
فلاسک کشت بدون فیلتر TC Flask 182 cm ۴۴۱۰۳۰۰ ۴۰
فلاسک کشت بدون فیلتر TC Flask 75 cm ۴۴۱۰۲۰۰ ۱۰۰
پلیت کشت ۶ خانه TC Teatplate 6 Well ۴۴۳۰۵۰۰ ۱۰۰
 پلیت کشت ۱۲ خانه TC Teatplate 12 Well ۴۴۳۰۳۰۰ ۱۰۰
پلیت کشت ۲۱ خانه TC Teatplate 21 Well ۴۴۳۰۴۰۰ ۱۰۰
پلیت کشت ۲۴ خانه TC Teatplate 24 Well ۴۴۳۰۲۵۰ ۱۰۰
پلیت کشت ۶۶ خانه TC Teatplate 66 Well ۴۴۳۰۱۰۰ ۱۰۰
پلیت کشت۹۶ خانه TC Teatplate 96 Well ۴۴۳۰۲۰۰ ۱۰۰
پتری دیش شت سلول ۳۵mm ۴۴۵۰۱۰۰ ۹۶۰
پتری دیش شت سلول ۶۰mm ۴۴۵۰۲۰۰ ۶۰۰
پتری دیش شت سلول ۱۰۰mm ۴۴۵۰۳۰۰ ۳۰۰
پتری دیش شت سلول ۱۵۰mm ۴۴۵۰۴۰۰ ۱۲۰
سل اسکراپر Cell Scraper 23 cm ۴۴۶۰۵۰۰ ۱۵۰
سل اسکراپر Cell Scraper 235 cm ۴۴۶۰۱۰۰ ۱۰۰
سل اسکراپر Cell Scraper 30 cm ۴۴۶۰۶۰۰ ۱۵۰
سل اسکراپر Cell Scraper 39 cm ۴۴۶۰۲۰۰ ۱۰۰
لوله فالون ۱۵ml ۴۴۴۰۳۰۰ ۵۰۰
پیپت سرولوژیک ۵ml PN5E1 ۱۰۰۰
پیپت سرولوژیک ۱۰ml PN10E1 ۸۰۰
پیپت سرولوژیک ۲۵ml PN25E1 ۴۰۰
پیپت سرولوژیک ۵۰ml ۷۳۰۶ ۱۰۰
فیلتر سرسرنگی ۰٫۴۵ ۱۷۳۰۰۱۴ ۵۰

همچنین ببینید

فیلتر

انواع فیلتر

لیست انواع فیلتر