خانه / مواد مصرفی / کاپ و کووت
کاپ و کووت
کاپ و کووت

کاپ و کووت

 

لیست انواع کاپ و کووت

 

کاپ HITACHI-Min- هیتاچی ۱Ml (مینیمم)
کاپ HITACHI-Max- هیتاچی ۳Ml (ماکزیمم)
کاپ RA-1000
کاپ BT-2000
کاپ BT-3000
کاپ Cobasmira – در دو رنگ سفید و آبی
کاپ Kone
کاپ سدیم – پتاسیم  CEAC
کاپ Lyasis
کاپ Minndray
کاپ Perestige
کاپ Selectra
کاپ Sysmex
کاپ  Teco – دو حفره جهت  PT-PTT
کاپ  Teco – تک حفره جهت  PT-PTT
کاپ  استاگو – ۴ حفره جهت  PT-PTT
کووت ۲Ml – میکرو
کووت ۴Ml – ماکرو
کووت کوباس میرا

همچنین ببینید

فیلتر

انواع فیلتر

لیست انواع فیلتر