خانه / مواد مصرفی / انواع میکروتیوب
انواع میکروتیوب
انواع میکروتیوب

انواع میکروتیوب

لیست انواع میکروتیوب

 

میکروتیوب Flat Cap ML 0/2  درب تخت
میکروتیوب Domed Cap ML  ۰/۲  درب محدب
میکروتیوب ML 0/5  دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی
میکروتیوب ۱/۵ ML دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی
میکروتیوب ۱/۵ ML دارای درجه بندی بر روی بدنه – فاقد درب
میکروتیوب ۲ ML  دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی
میکروتیوب ۵ ML  دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی
میکروتیوب ۷ ML دارای درجه بندی بر روی بدنه و قفل ایمنی

همچنین ببینید

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی

آزمایشگاهی , پزشکی , تحقیقاتی

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی