خانه / مواد مصرفی / انواع فیلتر
فیلتر
فیلتر

انواع فیلتر

لیست انواع فیلتر

                            نوع

انداره

   مقدار

کاغذ صافی بدون خاکسترمعادل ۴۰-۴۱-۴۲-۳-۴۴-۴۵ واتمن
۷ cm
کاغذ صافی بدون خاکسترمعادل ۴۰-۴۱-۴۲-۳-۴۴-۴۵ واتمن
۹ cm
کاغذ صافی بدون خاکسترمعادل ۴۰-۴۱-۴۲-۳-۴۴-۴۵ واتمن
۱۱ cm
کاغذ صافی بدون خاکسترمعادل ۴۰-۴۱-۴۲-۳-۴۴-۴۵ واتمن
۱۲٫۵ cm
کاغذ صافی بدون خاکسترمعادل ۴۰-۴۱-۴۲-۳-۴۴-۴۵ واتمن
۱۵ cm
کاغذ صافی معادل ۱ واتمن
۱۵ cm
کاغذ صافی صاف ۵۰ گرم
۵۸*۵۸
۵۰۰ عددی
کاغذ صافی صاف ۶۰ گرم
۵۸*۵۸
۵۰۰ عددی
کارتوش
۲۵*۱۰۰
۲۵ عددی
کارتوش
۳۰*۱۰۰
۲۵ عددی
کارتوش
۳۳*۸۰
۲۵ عددی
کاغذ صافی چروک ۱۱۰ گرم ،Technical Croped paper filter
۵۸۰*۵۸۰ mm
کاغذ صافی چروک ۱۴۰ گرم ،Technical Croped paper filter
۵۸۰*۵۸۰ mm
ممبران فیلتر نایلونی MNY membrane nylone filter
۴۷mm,0.2µm
ممبران فیلتر تفلونی PTFE membrane paper filter
۴۷mm,0.2µm
ممبران فیلتر تفلونی PTFE membrane paper filter
۴۷m,0.45µm
فیلتر سر سرنگی    CA syringe filter
۲۵mm,0.2µm
۵۰ units
فیلتر سر سرنگی    CA syringe filter
۲۵mm,0.45µm
۵۰ units
ممبران فیلتر سلولز استات Cellulose Acetate membrane white
۴۷mm,0.20µm
ممبران فیلتر سلولز استات Cellulose Acetate membrane white
۴۷mm,0.45µm
فیلتر غشایی سلولز نیترات استریل
۴۷mm,0.45µ
۱۰۰ عددی
فیلتر غشایی سلولز نیترات
۴۷mm,3µ
۱۰۰ عددی
فیلتر غشایی سلولز استات
۴۷mm,0.8µ
۱۰۰ عددی
کاغذ کرنوگرافی  معادل ۱ واتمن
۴۷*۵۶
۱۰۰ عددی
ست فیلتراسیون شیشه ای با ارلن ۱ لیتری
۲۵۰ cc
ست فیلتراسیون ۳ شاخه قیف استیل
۵۰۰ cc
هولدر پلی اتینن
۲۵ Cm

همچنین ببینید

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی

آزمایشگاهی , پزشکی , تحقیقاتی

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی