خانه / مواد مصرفی / لوله و درب لوله
لوله و درب لوله
لوله و درب لوله

لوله و درب لوله

لیست انواع لوله و درب لوله

 

لوله گاما- l  ۱۲*۷۵ mm – شفاف – کریستالی Polystyrene
لوله گاما- l  ۱۲*۷۵ mm – مات – Polypropylene
لوله گاما- l  ۱۲*۷۵ mm – شفاف – کریستالی – حاوی درب
لوله گاما- l  ۱۲*۷۵ mm – مات – حاوی درب
لوله همولیز- l12*100 mm – شفاف – کریستالی Polystyrene
لوله همولیز- l12*100 mm – مات – Polypropylene
لوله همولیز- l12*100 mm – – شفاف – کریستالی – حاوی درب
لوله همولیز- l12*100 mm – نیمه مات – حاوی درب
لوله لخته- l16*100 mm – شفاف – کریستالی Polystyrene
لوله لخته- l16*100 mm  – مات – Polypropylene
لوله لخته- l16*100 mm  – شفاف – کریستالی – حاوی درب
لوله لخته- l16*100 mm – مات – حاوی درب
لوله لخته- l16*100 mm -بادرب پیچ شونده – استریل Polystyrene
لوله لخته- l16*100 mm -بادرب پیچ شونده -غیر استریل Polystyrene
لوله فالکون ته مخروطی ۱۰Ml -استریل  Polypropylene
لوله فالکون ته مخروطی ۱۵Ml -استریل  Polypropylene
لوله فالکون ته مخروطی ۱۵Ml -استریل  Single Pack
لوله فالکون ته مخروطی ۵۰Ml -استریل  Polypropylene
لوله فالکون ته مخروطی  STAND _ 50 Ml  پایه دار –  استریل Polystyrene
لوله فالکون ته مخروطی ۵۰Ml -استریل – Single Pack
کرایوتیوپ ۱/۸Ml –  استریل Polystyrene
کرایوتیوپ ۵Ml –  استریل Polystyrene
درب لوله گاما- l  ۱۲*۷۵ mm  در ۴ رنگ Polypropylene
درب لوله همولیز- l  ۱۲*۱۰۰ mm در ۴ رنگ Polypropylene
درب لوله لخته – l  ۱۶*۱۰۰ mm  در ۴ رنگ Polypropylene

 

 

 

همچنین ببینید

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی

آزمایشگاهی , پزشکی , تحقیقاتی

تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی تحقیقاتی